Cookies

Cookies

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladajú na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých navštívených webových stránok. Na základe takto zhromaždených informácií nie sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to ani s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich účastníkoch a užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené. K poskytovaniu týchto informácií používame súbory cookies.

Ako Webology súbory cookie používa?

Súbory cookies používame k rozpoznaniu návštevníkov ktorí navštívili naše stránky. Po tejto návšteve sa v prehliadači vašeho koncového zariadenia uloží informácia o navštívenej stránke a po návšteve Google ad sense, Google search, Youtube, Google vyhodnotí uloženú Cookies a zákazníkom zašle prostredníctvom banerovú komunikácia o produktoch a službách spoločností, ktorých stránky ste ako potencionálny zákazníci prejavili záujem. Webology však nedisponuje informáciou o tom komu Google zasiela predmetnú komunikáciu.

Na základe takto zhromaždených informácií sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich účastníkoch a užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené, prihlasovacie meno (najmä emailová adresa) MSISDN, email, pod akým bola navštívená stránka. K poskytovaniu týchto informácií vyhodnocujeme súbory cookies. Na základe vyhodnotenia predmetných údajov oslovujeme tých z Vás, ktorí na oslovovania s marketingovými ponukami dali osobitný súhlas.

Súbory cookies používame k rozpoznaniu opakovaných návštev na našich webových stránkach pre zjednodušenie pohybu na webe. Súbor cookies ukladá vybrané miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradenie ID relácií. Informácie zo súboru cookies zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame trvale pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb.

Môžem zablokovať súbory cookies na webových stránkach Webology?

Mnoho prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v preddefinovanom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookies pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookies do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Pokiaľ však používanie súborov cookies úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať.