Portfólio

Sensus

Popis referencie

Rozsiahly ekosystém aplikácií pre správu procesov vo firme.

Celý systém sa skladá s viacerých nami vyvíjaných súčastí:

  • Portal – portál pre správu používateľov a licencií
  • Publisher – aplikácia slúžiaca na komplexné zobrazenie informácií z procesov danej firmy. Umožňuje rozsiahlu konfiguráciu a úpravu presne podľa prihláseného klienta.
  • Forms – aplikácia na vytváranie a integráciu formulárov do ostatných aplikácií celého ekosystému
  • Integration – aplikácia zobrazujúca informácie o všetkých súčastiach danej licencie + testovacie pripojenia na externé API  rozhrania pre vizuálnu ukážku.

Všetko je vyvíjané v úzkej kooperácii so spoločnosťou WisdomFactory s.r.o.

Zobraziť viac

Detail referencie

Naše portfólio

Naše portfólio