Portfólio

gameolis.com

Popis referencie

Webový portál pre hranie online hier.

Zadaním klienta bolo vytvoriť portál kde by boli zobrazené všetky jeho HTML hry. Aplikácia umožňuje doťahovanie hier z externých API rozhraní. Je postavená na najmodernejších technológiách s dôrazom na optimalizáciu pre vyhľadávače.

Zobraziť viac

Detail referencie

  • Klient: gameolis.com
  • Rok vývoja: 2021
  • Technológie: NextJS NodeJS
  • URL: gameolis.com
Naše portfólio

Naše portfólio